افتخار این رستوران این است که تمام محصولاتی را که به مردم ارائه می دهد، ارگانیک هستند و از کشور روسی می آیند. این رستوران مزرعه های کوچکی را در اختیار دارد و از آنها برای رستوران خود استفاده می کند؛ زیرا خود را در قبال کیفیت محصولاتش موظف می داند . همچنین لازم به ذکر است منوی این رستوران با توجه به همان فصل ارائه و به روز می شود. هر یک از میهمانان این رستوران در هر وعده غذایی فرصت این را دارند که درک کنند چه میخورند غذاهای این رستوران نه تنها خوشمزه و طعم فوق العاده ای دارند، بلکه هرکدام از آنها، دستورالعمل غذاهای سنتی و محلی روسی هستند که در حال حاضر از یاد و خاطره مردم رفته اند