این رستوران در یکی از زیبا ترین مناطق قدیمی شهر مسکو در میان خیابان های Arbat واقع شده است. الارجی، رستورانی با منظره ی طبیعت است.

یکی از کارهایی که باعث جلب توجه افراد به این رستوران شده، این است که در منوی این رستوران غذای جورجیا وجود دارد؛ غذایی که حتی در منوی رستوران های پایتخت یافت نمی شود