این رستوران طوری طراحی شده که دنیای زیر آب و امواج اقیانوس را برای مهمانان شبیه‌سازی کند. انواع غذاهای دریایی و لذیذ از آشپزی گوشه و کنار دنیا در منوی رستوران گنجانده شده است. البته غیر از غذای دریایی، غذاهای دیگری هم در منو وجود دارد از جمله جگر چرب. اگر دوست دارید آشپزی گوشه و کنار دنیا را تجربه کنید، حتما زمانی را برای غذا خوردن در این رستوران در نظر بگیرید. کیفیت غذاها بی‌نظیر است و تزیینات آن بسیار شیک و دقیق