مندی یک غذای یمنی است که از ترکیب برنج و گوشت تهیه شده است. رستوران المرحبانی یکی از بهترین رستوران ها در زمینه طبخ غذای مندی است. مندی یکی از لذیذترین غذاهای عربی است