موزه ملی چین National Museum
موزه ملی چین National Museum

جاذبه های گردشگری پکن

دومین موزه هنرهای معاصر جهان پس از لوور ، بازدید از این موزه رایگان است و فقط با در دست داشتن یک پاسپورت میتوان وارد آن شد.