کلیسای Saint Demetrius
کلیسای  Saint Demetrius

جاذبه های گردشگری شهر تسالونیکی

کلیسای اصلی شهر که در دوره عثمانی ها تبدیل به مسجد شده بود. بنا دارای ستون های سنگ مرمر رنگی، یک لوستر خیره کننده در قسمت مرکزی و موزاییک های کوچک بر روی ستون ها می باشد.