کلیسای Roman Rotunda
کلیسای Roman Rotunda

جاذبه های گردشگری شهر تسالونیکی

از با شکوهترین بناهایی که در اوایل قرن چهارم ساخته شده و دارای ویژگی های معماری خاص است و داخل بنا دارای موزاییک های زرق و برق دار و زیبا می باشد.