شهر نافپلیو Nafplio
شهر نافپلیو Nafplio

شهرهای مهم یونان

اغلب از این شهر به عنوان زیباترین شهر یونان یاد می شود که در واقع مقصدی برای ثروتمندان اهل آتن است. دارای بناهای کلاسیک و کلیساهای زیبا