صومعه اکروتیری Akrotiri Peninsula
صومعه اکروتیری  Akrotiri Peninsula

جاذبه های گردشگری شهر چانیا

جاذبه ای واقع در 10 کیلومتری شرق Chania و دارای باغ های پرتقال و زیتون. در اینجا میتوان روغن زیتون ساخته شده توسط راهبان را خریداری کرد.