مسجد سلیمان Süleyman
مسجد سلیمان  Süleyman

جاذبه های گردشگری رودس

این مسجد مربوط به زمان ترکهای عثمانی است که با ظرافت خاصی به رنگ صورتی و سفید ساخته شده است.