کاخ Grand Masters
کاخ  Grand Masters

جاذبه های گردشگری رودس

ساختاری با برج ها و صخره های جالب ، کف موزاییک سنگی ، آثار باستانی و عتیقه جات که بیش از 150 اتاق دارد.