شهر دلفی Delphi
شهر دلفی Delphi

شهرهای مهم یونان

سایتی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو در دامنه های پایین کوه Parnassus و مشرف به دره ای سرسبز و زیبا واقع در 180 کیلومتری شمال غرب آتن و دارای موزه باستان شناسی دلفی