شهر دوسلدورف Düsseldorf
شهر دوسلدورف  Düsseldorf

شهرهای مهم آلمان

شهر زیبا و غربی آلمان که در ساحل رودخانه راین قرار دارد و دارای مراکز مختلف و بزرگ تجاری است.