شهرآوگسبورگ Augsburg
شهرآوگسبورگ Augsburg

شهرهای مهم آلمان

سومین شهر بزرگ بایرن پس از مونیخ و نورنبرگ

این شهر باستانی ، خانه دو قوم بزرگ قرون وسطایی Fuggers و Welsers بوده است. دارای کلیساهای قدیمی ، ساختمان Augsburger Rathaus and Golden Hall ، موزه Maximilian و موزه Internationales Masken ، باغ وحش و پارکی زیبا