موزه بی ام و BMW Museum
موزه بی ام و BMW  Museum

جاذبه های گردشگری مونیخ

این جاذبه که در یک ساختمان مدرن نقره ای قرار دارد شامل نمونه هایی از وسایل نقلیه اولیه BMW می شود. بخش اختصاص داده شده به امروز ، شامل مدل های فعلی BMW و همچنین تظاهرات روش های مدرن تولید و نگاهی به آینده است که بر اشکال جدید طراحی و طراحی های آینده و سیستم های حمل و نقل متمرکز است.