موزه ملی Bavarian Museum
موزه ملی Bavarian Museum

جاذبه های گردشگری مونیخ

از مهم ترین موزه های هنرهای تزئینی اروپا ، دارای مجموعه ای از مجسمه های قرون وسطایی آلمان و مجموعه های مهم برنز ، ساعت ، ظروف چینی و شیشه ای