مجتمع رزیدنس Residenz Kaisersaal
مجتمع رزیدنس Residenz Kaisersaal

جاذبه های گردشگری مونیخ

دارای باشکوهترین کاخ های اروپا ، کاخ اصلی حاکمان بایرن ، تعدادی بنای یادبود و موزه‌