جنگل سیاه Black Forest
جنگل سیاه Black Forest

جاذبه های گردشگری فرانکفورت

یکی از پرطرفدار ترین مناطق اروپائی دارای تپه هایی تاریک و متراکم ، واقع در گوشه جنوب غربی آلمان است. دلیل تاریکی این جنگل که از دور به رنگ تیره دیده میشود تراکم بالای درختان سبز و زیباست.