دره راین Rhine Valley
دره راین Rhine Valley

مراکز تفریحی فرانکفورت

راین ، زیباترین و مهم‌ترین راه آبی اروپا است. در مسیر زیبای این دره تعداد زیادی قصر و شهر تاریخی وجود دارد.