شهر فرانکفورت Frankfurt
شهر فرانکفورت Frankfurt

شهرهای مهم المان

شهری با آسمان خراش های زیبا ، باغ گیاهشناسی و باغ وحش ، موزه ها ، قلعه ها و کلیساهای قدیمی ، کشتی های کروز و لذت قایقرانی در رودخانه ها