شهر روتنبرگ Rothenburg
شهر روتنبرگ Rothenburg

شهرهای مهم آلمان

دارای سواحل بسیار عالی در کنار رودخانه Tauber ، موزه ها ، کلیساها و خانه های قدیمی و مکان های تاریخی بسیار زیبا و خیابانهای باریک سنگفرش شده