شهر بامبرگ Bamberg
شهر بامبرگ Bamberg

شهرهای مهم آلمان

شهر زیبایی همراه با انواع معماری قرون وسطایی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو و دارای جاذبه هایی مانند : تالار شهر قدیمی و مجموعه لودویگ The Ludwig Collection ، کلیسای جامع بامبرگ وموزه Diocesan ، صومعه St. Michael's