دریاچه‌ مصنوعی Inner Alster
دریاچه‌ مصنوعی Inner Alster

مراکز تفریحی هامبورگ

کنار این دریاچه کافه‌های متعدد و مراکز خرید بزرگ و همچنین پارک ها و باغ های زیبایی به چشم میخورد. نمایشگاه خیابانی در اطراف دریاچه با سرگرمی های زیادی ، از جمله کنسرت های متعدد برگزار می شود.