سرزمین مینیاتوری Miniatur Wunderland
سرزمین مینیاتوری Miniatur Wunderland

جاذبه های گردشگری هامبورگ

بزرگترین ماکت خط آهن دنیا دارای ۸۹۰ قطار و بیش از 10 هزارمتر خط آهن ، یک فرودگاه با هواپیماهایی که واقعا پرواز می‌کنند و بیش از ۲۰۰ هزار مجسمه‌ی کوچک انسان نیز در این شهر مینیاتوری می توان یافت.