شهرهامبورگ Hamburg
شهرهامبورگ Hamburg

شهرهای مهم آلمان

هامبورگ بزرگترین شهر آلمان بعد از برلین علاوه بر اینکه یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های حمل و نقل در اروپا است ، از نظر فرهنگی و اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است و دارای بندر بزرگ و مشهور هامبورگ است.