شهر برجومی Borjomi
شهر برجومی Borjomi

شهرهای مهم گرجستان

شهری زیبا که دارای منابع آب معدنی و مراکز فراوان اسپا و پارک ملی با تپه های سرسبز است. بطری آب معدنی یک منبع عمده درآمد برای این منطقه است.