کلیسای جامع سوتیتسخولی Svetitskhoveli
کلیسای جامع سوتیتسخولی Svetitskhoveli

جاذبه های گردشگری متسختا

دومین کلیسای بزرگ در گرجستان که دارای معماری قرون وسطایی می باشد و جزو فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته. دور تا دور این کلیسا دیوار دفاعی قرار دارد و در طبقه بالای آن جایی برای نگهداری اسلحه تعبیه شده است.