تله کابین آرگو Argo Cable Car
تله کابین آرگو Argo Cable Car

مراکز تفریحی باتومی

تله کابینی با ارتفاع بیش از 200 متر که از مناظر طبیعی خارق العاده و زیبایی عبور می کند.