مجسمه عشق Monument Ali and Nino
مجسمه عشق Monument Ali and Nino

جاذبه های گردشگری باتومی

از معروفترین مجسمه های گرجی به ارتفاع هشت متر که گویای رمانی عاشقانه و معروف است.