معبد لاما Lama Temple
معبد لاما Lama Temple

جاذبه های گردشگری پکن

از جذاب ترین و زیباترین معابد پکن دارای چندین ساختمان پشت سرهم با مجسمه های بودا به اندازه های متفاوت ، بزرگترین ساختمان در معبد لاما غرفه چهار هزار ثروت (Wangfu Ge) با مجسمه عظیم 18 متری می باشد.