شهر قدیمی تفلیس Tbilisi old town
شهر قدیمی تفلیس Tbilisi old town

جاذبه های گردشگری تفلیس

شهری زیبا با حال و هوای قدیمی و تاریخی و کوچه های باریک و خانه های بزرگ و کج