شهر استراسبورگ Strasbourg
شهر استراسبورگ Strasbourg

شهرهای مهم فرانسه

شهر قرون وسطایی ، دارای خیابان های باریک سنگ فرش با ساختمان های قدیمی چوبی و بسیار زیبا که به دلیل نزدیکی به مرز آلمان ، میراث و تاثیر آلمانی ها هنوز هم در سرتاسر آن مشهود است.