کاخ Palais Longchamp
کاخ Palais Longchamp

جاذبه های گردشگری مارسی فرانسه

کاخی با معماری فوق العاده که مکانی برای نمایش فرهنگ ، هنر و تاریخ فرانسه ست.