شهر مارسی Marseilles
شهر مارسی Marseilles

شهرهای مهم فرانسه

از پرجمعیت ترین و قدیمی ترین شهرهای فرانسه که دارای ساحل زیبا ، رستوران ها و همچنین بناها و آثار تاریخی فراوانی است.