شهر بوردو Bordeaux
شهر بوردو Bordeaux

شهرهای مهم فرانسه

یکی از شهرهای غیرفرانسوی موجود در کشور فرانسه که صدها سال مستعمره بریتانیا بوده است و در حال حاضر به یکی از مقاصد گردشگری مهم در فرانسه تبدیل شده است.

جاذبه های گردشگری این شهر :

کلیسای جامع سن آندره Cathedral Saint Andre ، گراند تئاتر Le Grand Theatre ، کلیسای سنت میشل Basilique Saint Michel ، کاخ روهان Palais Rohan و پل سنگی