شهر شامونیکس Chamonix
شهر شامونیکس Chamonix

شهرهای مهم فرانسه

شهری که نخستین میزبان بازی های زمستانه المپیک در جهان بوده است.

دارای جاذبه های گردشگری مانند کوه مونت-بلانک و مناطق عالی برای اسکی می باشد.