گردشگاه انگلیسی Promenade des Anglais
گردشگاه انگلیسی Promenade des Anglais

مراکز تفریحی شهر نیس فرانسه

این گردشگاه از اصلی ترین جاذبه های شهر نیس می باشد که در واقع خیابانی عریض و بسیار زیباست است که در امتداد دریا کشیده شده است.