شهر نیس Nice
شهر نیس Nice

شهرهای مهم فرانسه

از شهرهای ساحلی زیبای فرانسه بر کرانه دریای مدیترانه که شهر شنا و آفتاب نیز نام گرفته است.