شهر کن Cannes
شهر کن Cannes

شهرهای مهم فرانسه

جشنواره های مختلفی که در این شهر برگزار میگردد و جاذبه های گردشگری خاص و همچنین سواحل لوکس و زیبای آن باعث شهرتش شده است.