کاخ ورسای Château de Versailles
کاخ ورسای Château de Versailles

جاذبه های گردشگری پاریس

مجموعه کاخ‌هایی در شهر ورسای در نزدیکی پاریس که به‌عنوان بزرگترین کاخ‌های سلطنتی جهان شناخته می‌شود و محل زندگی و دربار حکومتی شاهان فرانسه بوده است. معاهده ورسای ، که به جنگ جهانی اول پایان داد نیز ، در این کاخ منعقد شده‌ است.