قلعه کونسیرژری La Conciergerie
قلعه کونسیرژری La Conciergerie

جاذبه های گردشگری پاریس

این قلعه‌ی قرون وسطایی ، یکی از زندان‌های بدنام پاریس در انقلاب فرانسه بود. در اینجا زندانیانی مثل ماری آنتوانت و رابسپیر ، در سلول‌های تاریک و در حالی که منتظر سرنوشت خود بودند ، نگه داشته می‌شدند. این قلعه بیشتر شبیه قلعه های داخل داستان های رویایی است تا یک زندان.