ساحل نیسی Nissi
ساحل نیسی Nissi

مراکز تفریحی آیاناپا

مشهورترین ساحل قبرس با شن های سفید رویایی و تفریحات گوناگون ساحلی