قلعه‌ی کلوسی Kolossi
قلعه‌ی کلوسی  Kolossi

جاذبه های گردشگری شهر لیماسول

قلعه ای جالب و قرون وسطایی در نزدیکی لیماسول که در زمینه های دفاعی و نظامی مورد استفاده قرار می گرفته است.