مسجد مصطفی پاشا Lala Mustafa Pasha
مسجد مصطفی پاشا Lala Mustafa Pasha

جاذبه های گردشگری  شهر فاماگوستا

مسجدی باشکوه با معماری فوق العاده به سبک گوتیک