کینگز اونیو مال Kings Avenue Mall
کینگز اونیو مال Kings Avenue Mall

مراکز تفریحی قبرس در شهر پافوس

مجتمعی برای خرید انواع برندهای جهانی و لذت بردن از تفریحاتی مانند سینما