Archaeological Museum
Archaeological Museum

جاذبه های گردشگری شهر پافوس

دوستداران تاریخ نباید موزه باستان شناسی پافوس را از دست بدهند.

این موزه شامل مجموعه وسیعی از یافته های کاوش در منطقه است. در اینجا ، شما یک نمایش منظم از آثار باستانی قبرس از دوره نولیت تا زمان عثمان پیدا خواهید کرد که در چهار اتاق قرار دارد.