خانه دایونیس House of Dionysus
خانه دایونیس House of Dionysus

جاذبه های گردشگری شهر پافوس

پیاده روهای موزاییک رنگی و تاریخی خانه دایونیس یکی از بهترین مکانهای موجود در مدیترانه و جذابترین جاذبه گردشگری در پافوس است.