بندر کایرنیا kyrenia
بندر کایرنیا kyrenia

جاذبه های گردشگری نیکوزیا

بندری ترک در شمال قبرس با معماری هزارساله در میان طبیعت بسیار زیبای کوهستانی