قلعه سنت هیلاریون St. Hilarion
قلعه سنت هیلاریون  St. Hilarion

جاذبه های گردشگری نیکوزیا

یکی از زیباترین قلعه ها در قسمت شمالی نیکوزیا

این قلعه بقدری زیبا و رویایی است که درست مانند این است که از لای صفحات کتاب داستانها سقوط کرده