کاروانسرای بویوک هان Büyük Han
کاروانسرای بویوک هان Büyük Han

جاذبه های گردشگری نیکوزیا

کاروانسرایی در نیکوزیای شمالی و ساخته شده در سال 1572 که یادآور معماری آن زمان می باشد.